Kérdése van? Hívjon minket! +36-203793242

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Általános Szerződési feltételek

1. Bevezetés

A jelen Általános Szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Vörösné Horváth Helga e.v. (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.gyongyfutar.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Felhasználó a továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a www.gyongyfutar.hu weboldalon (továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházon keresztül bonyolítanak le vagy azzal összefüggésben tesznek. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. A Weboldalon történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Ektv.”) szabályozza. A Weboldal használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a Weboldalon elérhető tájékoztatások nyújtják.

 

2. A szolgáltató

Név: Vörösné Horváth Helga e.v.
Székhely és levelezési cím: 6300 Kalocsa, Nagymező u. 5.
Nyilvántartási szám: 51242550
Nyilvántartásba vevő hatóság: Belügyminisztérium
Adószám: 68110123-2-23
Számlavezető pénzintézet: OTP Bank
Számlaszám: 11732040-22880769
E-mail cím: info[kukac]gyongyfutar.hu
Telefonszám: +36203793242

 

3. A Weboldalon folytatott tevékenység

Bizsualkatrészek, kreatív hobbi alapanyagok, nem nemesfém ékszerek, ajándéktárgyak bemutatása, kereskedelmi értékesítése, házhoz szállítása Felhasználó részére.

 

4. Felhasználási feltételek

4.1. Felelősség
A Felhasználó a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően. A Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért és hogy a Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért. A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Weboldal használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse. A Felhasználók által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (például hozzászólás) a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni és ezekért felelősséget nem vállal.
A honlapon feltüntetett árak és raktárkészlet tájékoztató jellegű. Rendszerhiba, pontatlanság esetén a Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót és a törvényi kereteknek megfelelően (irreális eltérés esetén) joga van a rendelés körülményeiről tájékoztatni a Felhasználót majd a rendelést módosítani / törölni.

 

4.2. Szerzői jogok
A Weboldal egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem alatt állnak. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított használója a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak, beleértve a grafikai elemeket. A Weboldal tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából engedélyezett. A magáncélon túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a Felhasználónak a Weboldalon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek a használatára, hasznosítására. A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.
A szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a www.gyongyfutar.hu domain névre, az ehhez tartozó aldomainekre, a Szolgáltató által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalaira, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére, forráskódjának visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad. Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

 

5. A Weboldalon történő vásárlás

5.1. Megrendelés folyamata
A Weboldalon a Felhasználó menüpontok segítségével böngészhet. A termékek kategóriarendszerbe sorolva találhatók meg. Az Akciós termékek kategóriában az áruházban kapható összes akciós termék megtalálható. Minden terméknél külön-külön szerepel az akció kezdeti és lejárati dátuma, vagy a kezdeti dátum és a készlet erejéig megjelölés.
Szolgáltató a 2007. évi CXXVII. ÁFA törvény XIII. fejezete alapján alanyi adómentes, ezért az általa értékesített termékeket ÁFA nem terheli.
Az árak magyar forintban értendők.
A kategória nevére kattintva a benne szereplő termékek listája található. Ha az adott kategóriában lévő összes termék nem fér ki egy oldalra, akkor a termék felett és alatt lévő számok segítségével lehet lapozni. A termék listáról a részletes termék oldal a termék nevére klikkelve érhető el, itt tájékozódhat a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról.
A Weboldalon lehetőség van kulcsszó alapján terméket keresni. A keresési feltéteknek megfelelő termék találatok a kategóriákhoz hasonlóan listaszerűen jelennek meg. A választott termék a kosár gomb segítségével helyezhető kosárba, a gomb mellett a szükséges darabszám beállítható. A Felhasználó a kosár tartalmát a Kosár menüpont segítségével ellenőrizheti. Itt módosíthatja azt, hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti az adott tételt. A Kosár ürítése gomb segítségével lehetőség van a kosár teljes ürítésére is. A Felhasználó a Megrendelés gombra klikkelve folytathatja a vásárlási folyamatot.
Második lépésként lehetőség van belépésre, regisztrációra, valamint regisztráció nélküli vásárlásra. A regisztráció, és a regisztráció nélküli vásárlás esetén az alábbi adatokat kell a Felhasználónak megadnia: e-mail cím, név, telefonszám, számlázási cím, valamint ha ettől eltérő, a szállítási cím. Regisztrációhoz az előbbi adatokon felül egy jelszó megadása is szükséges. A sikeres regisztrációról a Felhasználó e-mailben és a Weboldalon tájékozódhat. A Felhasználó a regisztrációjának törlését e-mailben kérheti a Szolgáltatótól, ez esetben új vásárláshoz újra kell regisztrálnia, vagy regisztráció nélkül vásárolhat.
A hozzáférési adatok titokban tartásáért a Felhasználó a felelős. A Felhasználó felelős az adatai frissítéséért, valamint köteles a Szolgáltatónak bejelenteni, ha tudomására jutott, hogy az adataival harmadik fél visszaélt.
Elfelejtett jelszó esetén a Weboldalon új jelszó kérhető a regisztrált e-mail címre.
Amennyiben a Felhasználó korábban regisztrált a Weboldalon, a megrendelési folyamat az e-mail címének és jelszavának megadásával folytatható.
A megrendelés következő lépéseként a Felhasználónak ki kell választania a számára megfelelő fizetési és szállítási módot. A Felhasználó egy összefoglaló oldal segítségével ellenőrizheti minden korábban megadott adatát, és a megrendelni kívánt termékeket, azok mennyiségét. Adatbeviteli hibák esetén a ceruza ikon segítségével javíthat a megadott adatokon. Ha mindent megfelelőnek talál, akkor a Megrendelés elküldése gomb segítségével véglegesítheti rendelését. Erről a Weboldalon, illetve e-mailben kap megerősítést. Amennyiben a megrendelés rögzítése után (pl. a visszaigazoló e-mailben) észlel hibás adatot, azt haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles jelezni azt a Szolgáltató felé.
Megrendelési szándéktól függetlenül a Felhasználó a belépést a Vásárló Belépés ablak, vagy a Belépés menüpont segítségével végezheti el. Belépés után megjelenik egy Adatok módosítása menüpont, ahol a regisztráció során megadott adatait tudja módosítani, valamint a leadott megrendelésének adatait, és állapotát követheti nyomon.
A rendelés feladása előtt a Felhasználó kiválasztja a fizetési módot, majd feladhatja a rendelést. Bankkártyás fizetés esetén a rendszer tájékoztatja a Felhasználót, hogy átirányítja a fizetési oldalra. Itt a Felhasználó online fizeti a végösszeget, majd visszairányítja a sikeres/sikertelen rendelés oldalra. Sikertelen rendelés esetén az oldal tájékoztatja a Felhasználót a hiba okáról, sikeres rendelés esetén pedig a siker tényéről. Sikeres vásárlás esetén a rendszer továbbá egy e-mailt is kiküld a Felhasználó korábban megadott email címére a vásárlás részleteiről.

 

5.2. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás
A Szolgáltató a Felhasználót 48 órán belül tájékoztatja a visszaigazolásról. Ha a Felhasználó nem kapja meg 48 órán belül a visszaigazolást, úgy a Felhasználó mentesül ajánlati kötöttsége alól, a megrendelt terméket nem köteles átvenni. A visszaigazoló e-mail tartalmazza a vásárlás során megadott adatokat, a rendelési adatokat, a megrendelt termék(ek) nevét, árát, a választott fizetési és szállítási módokat, a rendelés sorszámát, valamint ezen felül a Felhasználó rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit.

 

5.3. A szerződés létrejötte
A szerződés megkötésére magyar nyelven van lehetőség. A megrendelés leadása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak az irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit. A szerződés az automatikus visszaigazolás megérkezésével még nem jön létre. A szerződés létrejöttének ideje a Szolgáltató által küldött visszaigazolás ideje.

 

5.4. A szerződés iktatása
A Weboldalon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, a Szolgáltató az nem iktatja, utólagosan nem hozzáférhető. A Szolgáltató nem veti alá magát magatartási kódex rendelkezéseinek.

 

5.5. Számla
A Szolgáltató elektronikus számlát állít ki.  A fizetés megérkezése után a számlát az Innvoice számlázási rendszeren keresztül küldi a rendelés során megadott e-mail címre. 
A feltüntetett árak az ÁFÁT tartalmazzák. A termékek ÁFA kulcsa 27%.

 

5.6. Fizetés

5.6.1. Előre utalás
Felhasználó a megrendelt termékek árát, azok kiszállítását illetve személyes átvételét megelőzően fizeti meg a Szolgáltató részére a visszaigazoló e-mailben megjelölt bankszámlaszámra átutalással. Előre utalás esetén a Felhasználó a megrendelt termékek átvételére csak az átutalás jóváírását követően jogosult. Szolgáltató a megrendelést visszaigazolja, addig ne indítsa el az utalást.

 

5.6.2. Utánvét

Házhozszállítás: amennyiben a Felhasználó az áru kiszállítását futárszolgálattal, házhozszállítással kéri, lehetőség van arra, hogy a megrendelés összegét közvetlenül a futárnak teljesítse készpénzben vagy bankkártyával. ( A mobil posták esetében a bankkártyával történő fizetés készpénzfelvételnek minősül.)

Postán maradó küldemények összegét lehetőség van készpénzzel és bankkártyával is teljesíteni.

Postapont: a küldemények összegét lehetőség van készpénzzel teljesíteni, valamint a MOL postapontok mindegyikén és a Coop postapontok nagy részén lehetőség van a bankkártyás fizetésre.

Csomagautomatából az utánvétes küldeményt bankkártyás fizetéssel lehet kivenni.

 

 

5.7. Átvételi lehetőségek, Szállítás

5.7.1. Szállítási költségek


MPL futárszolgálattal házhoz szállítás esetén

Amennyiben a rendelt áru összértéke 1 és 19999Ft közötti:
Banki átutalás, vagy bankkártyás fizetés esetén a szállítási költség 1990Ft/csomag
Utánvétes fizetés esetén a szállítási költség 2390Ft

Amennyiben a rendelt áru összértéke 20000Ft, vagy a feletti:
Banki átutalás esetén a szállítási költség 990Ft
Utánvétes fizetés esetén a szállítási költség 1390Ft

Postán maradó, MOL / Coop postapontra történő szállítás és
MPL Csomagautomatába történő szállítás esetén:

Amennyiben a rendelt áru összértéke 1 és 19999Ft közötti:
Banki átutalás esetén a szállítási költség 990Ft/csomag
Utánvétes fizetés esetén a szállítási költség 1390Ft

Amennyiben a rendelt áru összértéke 20000Ft, vagy a feletti:
Banki átutalás esetén a szállítási költség INGYENES
Utánvétes fizetés esetén a szállítási költség 400Ft

5.7.2. A csomag átvétele
A termék átvételekor a Felhasználó köteles megvizsgálni, hogy a csomagolás sérülésmentes-e. Amennyiben sérülést tapasztal a csomagoláson, a Felhasználó megtagadhatja a futártól a csomag átvételét, mert a termék futártól való átvételével illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a csomag mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy az átvételt követően a Felhasználó kizárólag elállási jogával élhet, ezért a kiszállítást végző személy távozása után a Szolgáltatónak utólag mennyiségi és csomagolás sérülés miatti minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét, illetve cseréjét a Szolgáltató díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal!

 

5.7.3. Egyéb tudnivalók a szállításhoz:

 • A kiszállítás napjáról az MPL futárszolgálat email és/vagy SMS értesítést küld.
 • Házhozszállítás esetén a futár 8 és 17 óra között bármikor érkezhet, ezt befolyásolni nem tudjuk.
 • A futár az első kiszállítás előtt nem telefonál.
 • Amennyiben a szállítási címen nem talál átvevőt, értesítést hagy, és a következő munkanapon ismét kiszállítja a csomagot.
 • Ha ekkor sem talál a megadott címen átvevőt, akkor az értesítőben megadott postán vehető át a csomag 10 napig.
 • Amennyiben Ön nem tartózkodik 8 és 17 óra között otthon, munkahelyi vagy egyéb címen, érdemes inkább postán maradóra, MOL vagy Coop PostaPontra, esetleg Csomagautomatába kérni a csomagot.
 • Ezek előnyei és egyéb tudnivalók ide kattintva olvashatók

 

5.7.4. Szállítási határidő
Utánvétes és bankkártyás fizetés esetén a megrendeléstől számított 1-4 munkanap, banki átutalásos fizetés esetén az utalás beérkezését követő 1-4 munkanap. A pontos kiszállítás idejéről a Szolgáltató vagy a Szállító e-mailben tájékoztatja a Fogyasztót.

 

5.7.5.Személyes átvételi pont

Vörös Henrik órás, Kalocsa, Hunyadi u. 41/b.
Átutalással előre kifizetett, összekészített rendelések átvételére van lehetőség a bolt nyitvatartási idejében.
Hétfő: 9-12, 14:30-17
Kedd: 9-12, 14:30-17
Szerda: 8-12, 14:30-17
Csütörtök: 9-12, 14:30-17
Péntek: 9-12, 14:30-17
Szombat: 8-12

A rendelés menete személyes átvétellel:
A rendelés leadása után email-ben küldjük az utalási adatokat. Szintén email értesítést küldünk, amikor már a boltban átvehető a csomag, az esetek döntő többségében az összeg megérkezését követően 1 munkanapon belül.
Személyes átvétel esetén természetesen nincs szállítási költség.

 

6. Elállási jog

6.1. Elállási jog gyakorlásának menete
Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban Fogyasztó).
A terméknek, több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni. Fogyasztót a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát. Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Ebből a célból a Fogyasztó felhasználhatja a megrendelést visszaigazoló e-mailhez mellékelt elállási nyilatkozat - mintát is. A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 5. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta. Mindkét esetben a Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak. A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató 1. pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket. A termék a Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli. Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli. A Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

 

6.2. A Fogyasztót mely esetekben nem illeti meg az elállási jog
Olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Szolgáltató, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak.

 

7. Szavatosság

7.1. Kellékszavatosság
A Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelően. Fogyasztói szerződés esetén a Fogyasztónak minősülő Felhasználó az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Felhasználó érvényesíteni már nem tudja. Nem a Fogyasztóval kötött szerződés esetén a Felhasználó az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit. A Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Felhasználó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról a Felhasználó egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot. A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A Felhasználó közvetlenül a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. A teljesítést (vagyis a kiszállítást, átvételt) követő hat hónapon belül felismert hiba esetén vélelmezni kell, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem a hiba jellegével, vagy a termék természetével összeegyeztethetetlen. A Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Felhasználó részére történő átadást követően keletkezett. Ennek alapján a Szolgáltató nem köteles a Felhasználó kifogásának helyt adni, ha megfelelően bizonyítja, hogy a hiba oka, a termék nem rendeltetésszerű használatának következménye. A teljesítést követő hat hónap elteltével azonban a bizonyítási teher megfordul, vagyis vita esetén a Felhasználónak kell bizonyítania, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt.

 

7.2. Termékszavatosság
A Fogyasztónak minősülő Felhasználó – választása szerint – a 7.1. pontban meghatározott jogát vagy a termékszavatossági igényt érvényesítheti. Termékszavatossági igényként a Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatossági igényét a Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Felhasználó a termékszavatossági igényét kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Felhasználónak kell bizonyítania. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: – a terméket nem üzleti tevékenység körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy – a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy – a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényt a Felhasználó a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

7.3. Jótállás
Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet tartalmaz előírásokat. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik. A kormányrendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek tekintetében a kötelező jótállás 1 év, melynek kezdő időpontja a termék a Fogyasztónak történő átadásának a napja, vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató, vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja. A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Ugyanazon hiba miatt a Felhasználó kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a Felhasználó a jótállásból fakadó jogok az 7.1. és a 7.2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

7.4. Szavatossági, jótállási igények
A szavatossági igényeit a Felhasználó az alábbi elérhetőségek valamelyikén érvényesítheti:
Név: Vörösné Horváth Helga e.v.
Levelezési cím: 6300 Kalocsa, Nagymező u. 5.
Telefonszám: +36 (20) 3793242
E-mail cím: info[kukac]gyongyfutar.hu

 

8. Jogérvényesítési lehetőségek

8.1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja
A Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő: Név: Vörösné Horváth Helga e.v. Levelezési cím: 6300 Kalocsa, Nagymező u. 5. Telefonszám: +36 (20) 3793242 E-mail cím: info[kukac]gyongyfutar.hu A Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőriz. A Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni. A Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát. Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el. A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését. A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

 

8.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek
Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára: Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint. Az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulhat. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését. A kérelemnek tartalmaznia kell

 • a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
 • a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
 • ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
 • a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
 • a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését
 • a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,
 • a testület döntésére irányuló indítványt,
 • a fogyasztó aláírását. A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről. Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

Baranya Megyei Békéltető Testület
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Telefonszám: 06-72-507-154
Fax: 06-72-507-152
E-mail: abeck@pbkik.hu; mbonyar@pbkik.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523
Fax: 06-76-501-538
E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu; mariann.matyus@bkmkik.hu
Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület
Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszám: 06-66-324-976
Fax: 06-66-324-976
E-mail: eva.toth@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-870
Fax: 06-46-501-099
E-mail: kalna.zsuzsa@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Telefonszám: 06-1-488-2131
Fax: 06-1-488-2186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszám: 06-62-554-250/118
Fax: 06-62-426-149
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszám:06-22-510-310
Fax: 06-22-510-312
E-mail: fmkik@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszám: 06-96-520-217
Fax: 06-96-520-218
E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszám: 06-52-500-710
Fax: 06-52-500-720
E-mail: korosi.vanda@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület
Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Telefonszám: 06-36-429-612
Fax: 06-36-323-615
E-mail: hkik@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.
Telefonszám: 06-56-510-621, 06-20-373-2570
Fax: 06-56-510-628
E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszám: 06-34-513-027
Fax: 06-34-316-259
E-mail: szilvi@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.
Telefonszám: 06-32-520-860
Fax: 06-32-520-862
E-mail: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület
Cím: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. III. emelet 331.
Telefonszám: 06-1-269-0703
Fax: 06-1-474-7921
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület
Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.
Telefonszám: 06-82-501-026
Fax: 06-82-501-046
E-mail: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszám: 06-42-311-544
Fax: 06-42-311-750
E-mail: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület
Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet
Telefonszám: 06-74-411-661
Fax: 06-74-411-456
E-mail: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület
Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszám: 06-94-312-356
Fax: 06-94-316-936
E-mail: vmkik@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116.
Telefonszám: 06-88-429-008
Fax: 06-88-412-150
E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu

Zala Megyei Békéltető Testület
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
Telefonszám: 06-92-550-513
Fax: 06-92-550-525
E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

 

9. Egyéb

9.1. ÁSZF, árak módosítása
A Szolgáltató jelen Általános Szerződési Feltételeket, a honlapon forgalmazott termékek árait és egyéb feltüntetett árakat, nem visszamenőleges hatállyal, bármikor módosíthatja, a módosítás a honlapon történő közzétételt követően lép életbe, és csak az életbe lépést követő tranzakciókra érvényes.

9.2. Technikai korlátok
A honlapon történő vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást.

9.3. A monitoron látható színek, ásvány egyediség
Az árucikkekről igyekszünk a legélethűbb fotókat megjeleníteni, de a monitorok különböző beállítása miatt előfordulhat színeltérés. Az ásványos alapanyagoknál és ékszereknél pedig a természetes kövek egyedisége miatt a küldött áru színe-mintázata eltérhet a képen látottól.

 

Tárhely szolgáltató adatai:
UNAS Online Kft.
Iroda címe: 9400 Sopron, Major köz 2. 1/15.
Telefon: +36/99-505-376
E-mail: unas@unas.hu

Adatkezelési tájékoztató
Adatkezelési tájékoztató

Vörösné Horváth Helga e.v., mint adatkezelő, tiszteletben tartva a természetes személyek magánszféráját, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi tájékoztatás tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott előírásoknak. Vörösné Horváth Helga e.v. adatkezelésére vonatkozó tájékoztatás folyamatosan elérhető a http://www.gyongyfutar.hu címen. Vörösné Horváth Helga e.v. fenntartja magának a jogot, hogy adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatát bármikor megváltoztassa, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy a változásokról kellő időben értesíti közönségét. Vörösné Horváth Helga e.v. ügyfelei információs önrendelkezési jogának biztosítása érdekében jogi eszközökkel garantálja személyes adataik védelmét, azokat tiszteletben tartja és bizalmasan kezeli.

Adatkezelése összhangban van az alábbi, adatkezelésre vonatkozó hatályos jogszabályokkal:

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban Info tv., Adatvédelmi törvény),

2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (a továbbiakban Grt.),

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (a továbbiakban Eker. tv.),

2000. évi C. törvény a számvitelről (a továbbiakban Számv. tv.).

Adatvédelmi nyilatkozat Az Ön által megadott adatokat Vörösné Horváth Helga e.v. kizárólag a megrendelés teljesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása, illetve hírlevél küldése céljából tárolja. Adatait harmadik fél részére nem adjuk át, kivéve, ha az a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozónkként működik közre, pl. futárszolgálat, aki Vörösné Horváth Helga e.v-tól kapott adatokat semmilyen formában nem jogosult felhasználni, tárolni, illetve harmadik fél részére továbbadni. Adatai kezelésekor a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII törvénynek megfelelően járunk el. Az információk tulajdonjoga  Kijelentjük, hogy Vörösné Horváth Helga e.v. birtokolja az oldalainkon látható információkat. A www.gyongyfutar.hu oldalainak tartalmát és a kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. Tilos továbbá a tőlünk származó információk, cikkek árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése. A megjelent anyaggal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesítjük. Aki a www.gyongyfutar.hu webáruházba regisztrálja magát, az adatvédelmi nyilatkozatunkat elfogadottnak tekinti, azzal egyetért.

Az egyes adatkezelések módja, célja, jogalapja, a kezelt adatok és az adatkezelés időtartama

Vörösné Horváth Helga e.v. adatkezelése az érintett személyek egyértelmű, kifejezett és befolyásolásmentes hozzájárulásán alapul. Jogszabályok kötelezővé tehetik bizonyos adatok kezelését és továbbítását, erről az érintetteket Vörösné Horváth Helga e.v. tájékoztatja. Abban az esetben, ha az adatközlő nem saját adatait adja meg, az érintett hozzájárulásának beszerzése az ő kötelessége. Vörösné Horváth Helga e.v. adatkezelési célként az alábbi célokat jelöli meg: regisztráció, a vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelés megkönnyítése, a megrendelések teljesítése, vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése, hírlevél küldése. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása és a Grt. 6.§-a. A kezelt adatok köre: azonosítószámok, vevő neve, fizetési mód, adószám, számlázási és szállítási cím, telefonszám, kapcsolattartó neve, e-mail cím, dátum, vásárlási adatok.

Regisztráció

Az adatkezelés célja: regisztráció. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. A kezelt adatok köre: név, e-mail cím. Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig.

Gyöngyfutár elektronikus hírlevél

Az adatkezelés célja: reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása és a Grt. 6. § (1) bekezdése. A kezelt adatok: név, e-mail cím. Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig. A hírlevelet lemondani a hírlevél alján található Leiratkozás linkre kattintva lehet.

Telefonszámoddal kapcsolatos információk

Rendelésed leadásánál elfogadod a szerződési feltételeket és tudomásul veszed adatkezelési irányelveinket. Mobiltelefonszámodat szükséges a rendelésnél leadni, hogy a szállítás zavartalanul működhessen. A telefonszámot a választott futár cégnek átadjuk, akik az adatot nem tárolják, MAXIMUM a szállítással kapcsolatosan egyeztetnek veled. A kiszállítást követően a futárcégnek nem lesz elmentve semmilyen adatod.

Telefonszámod felhasználhatjuk még a rendeléssel kapcsolatos esetleges egyeztetésre. A telefonszámoddal reklám célra nem élünk vissza.

Kapcsolat, vevői vélemény

A kezelt adatok: a beérkezett leveleken (postai levél, e-mail) feltüntetett név, cím és más önként megadott személyes adat. Az adatok törlésének határideje: az ügy elintézésétől számított legfeljebb 5 év.

Adatok közlése és átadása

A bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos és jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkereshetik Vörösné Horváth Helga e.v-t a pontos cél és az adatok körének megjelölésével - az általa kezelt adatotokról tájékoztatás adása, adatok közlése és átadása, iratok rendelkezésre bocsátása céljából. Az adatközlő csak olyan adatot, csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Adatkezelő adatai:

Név: Vörösné Horváth Helga egyéni vállalkozó
Székhely: 6300 Kalocsa, Nagymező u. 5.
Nyilvántartási szám: 51242550
Adószám: 68110123-1-23
E-mail cím: info[kukac]gyongyfutar.hu

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató neve: UNAS Online Kft.. A tárhely-szolgáltató címe: 9400 Sopron, Major köz 2. I/15. A tárhely-szolgáltató elérhetősége: +36-99/884-000, unas@unas.hu

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Url: http://naih.hu

 

Vásárlási tudnivalók
Vásárlási tudnivalók

Számla

A rendelésről elektronikus számlát állítunk ki.  A fizetés megérkezése után a számlát az Innvoice számlázási rendszeren keresztül küldjük a rendelés során megadott e-mail címre. 

Az áruházban feltüntetett árak az ÁFÁT tartalmazzák. Minden termékünk ÁFA kulcsa 27%.


 

Fizetés

Előre utalás

A számlaszámot a megrendelés visszaigazoló e-mailben küldjük.

Utánvét

Házhozszállításnál lehet fizetni készpénzzel vagy bankkártyával. ( A mobil posták esetében a bankkártyával történő fizetés készpénzfelvételnek minősül.)

Postán maradó küldemények összegét lehetőség van készpénzzel és bankkártyával is teljesíteni.

Postapont: a küldemények összegét lehetőség van készpénzzel teljesíteni, valamint a MOL postapontok mindegyikén és a Coop postapontok nagy részén lehetőség van a bankkártyás fizetésre.

Csomagautomatából az utánvétes küldeményt bankkártyás fizetéssel lehet kivenni.

 


Átvételi lehetőségek, Szállítás

Szállítási költségek

MPL futárszolgálattal házhoz szállítás esetén:

Amennyiben a rendelt áru összértéke 1 és 19999Ft közötti:
Banki átutalás esetén a szállítási költség 1990Ft/csomag
Utánvétes fizetés esetén a szállítási költség 2390Ft

Amennyiben a rendelt áru összértéke 20000Ft, vagy a feletti:
Banki átutalás esetén a szállítási költség 990Ft
Utánvétes fizetés esetén a szállítási költség 1390Ft

Postán maradó, MOL / Coop postapontra történő szállítás és
MPL Csomagautomatába történő szállítás esetén:

Amennyiben a rendelt áru összértéke 1 és 19999Ft közötti:
Banki átutalás esetén a szállítási költség 990Ft/csomag
Utánvétes fizetés esetén a szállítási költség 1390Ft

Amennyiben a rendelt áru összértéke 20000Ft, vagy a feletti:
Banki átutalás esetén a szállítási költség INGYENES
Utánvétes fizetés esetén a szállítási költség 400Ft


   

Egyéb tudnivalók a szállításhoz:

   • A kiszállítás napjáról az MPL futárszolgálat email és/vagy SMS értesítést küld.
   • Házhozszállítás esetén a futár 8 és 17 óra között bármikor érkezhet, ezt befolyásolni nem tudjuk.
   • A futár az első kiszállítás előtt nem telefonál.
   • Amennyiben a szállítási címen nem talál átvevőt, értesítést hagy, és a következő munkanapon ismét kiszállítja a csomagot.
   • Ha ekkor sem talál a megadott címen átvevőt, akkor az értesítőben megadott postán vehető át a csomag 10 napig.
   • Amennyiben senki nem tartózkodik 8 és 17 óra között otthon, munkahelyi vagy egyéb címen, érdemes inkább postán maradóra, MOL vagy Coop PostaPontra, esetleg Csomagautomatába kérni a csomagot.
   • Ezek előnyei és egyéb tudnivalók ide kattintva olvashatók

Szállítási határidő

Utánvétes fizetés esetén a megrendeléstől számított 1-4 munkanap, banki átutalásos fizetés esetén az utalás beérkezését követő 1-4 munkanap. A pontos kiszállítás idejéről a futárszolgálat e-mail értesítést küld.


Közel laksz hozzánk?
Személyes átvételi pontunk:

Vörös Henrik órás, Kalocsa, Hunyadi u. 41/b.
Átutalással előre kifizetett, összekészített rendelések átvételére van lehetőség a bolt nyitvatartási idejében.
Hétfő: 9-12, 14:30-17
Kedd: 9-12, 14:30-17
Szerda: 8-12, 14:30-17
Csütörtök: 9-12, 14:30-17
Péntek: 9-12, 14:30-17
Szombat: 8-12

A rendelés menete személyes átvétellel:
A rendelés leadása után email-ben küldjük az utalási adatokat. Szintén email értesítést küldünk, amikor már a boltban átvehető a csomag, az esetek döntő többségében az összeg megérkezését követően 1 munkanapon belül.
Személyes átvétel esetén természetesen nincs szállítási költség.